ETUSIVU Internetix
Verkko-oppimateriaalit

Progressio - ja regressiointressit


Ziehen (1991, 133-134) mukaan jokaisessa subjektissa vaikuttaa kaksi vastakkaista taipumusta: intressi regressioon ja intressi progressioon. Tässä yhteydessä kiinnostavia ovat regressiotaipumukset. Regressiointressi suuntautuu elämyksiin yhteensulautumisesta, yhteenliittymisestä ja yhtenäisyydestä muiden objektien kanssa. Regressiointressi suuntautuu turvalliseksi koetuihin elämyksiin tuttuina ja varmoina pidettyjen objektien kanssa. Mielihyvää saadaan palaamisesta varhaisempiin itselle tuttuihin tiloihin, saman toistamisesta yhä uudelleen. Mielihyvä koetaan elämyksenä ahdistuksen tilapäisestä poissaolosta.

Regressiointressiin liittyvät mielihyvän elementit edistävät uuden omaksumista. Regressioperiaatteen psyykkisesti säilyttävät elementit ovat yhtä tärkeitä kuin progressioperiaatteen eteenpäin kannustavat uskaltautumisen elementit. Uuden oppimisessa olisi hyvä turvata oppijoiden mahdollisuudet mielihyvään ja psyykkiseen regressioon, jotta he voisivat kokea turvallisuutta saadessaan tukea aiemmin opituista, tutuista asioista. Vetäytyminen johonkin tuttuun, sellaiseen minkä jo osaa, on siis välttämätöntä rentoutumisen, uusien voimien luomisen ja tietyissä tapauksissa myös nauttimisen kannalta. (Aittola 1999, 194-198; Ziehe 1991.)

Ziehe (1991, 134-135) näkee ongelmana, että koulu pyrkii erottamaan regressio- ja progressiointressit toisistaan. Koulussa elätellään pedagogisen edistyksen ideaa ja kuvitellaan, että olisi askel askeleelta mahdollisuus saada aikaan progressiointressin yliote regressiointressistä. Ziehen mukaan koulun organisatorinen pakkopaita estää oppilasta tietoisesti havaitsemasta omia ambivalenssejaan. Samalla se estää oppilaan mahdollisuuksia työstää niitä. Koulussa regressio- ja progressiointressien dialektiikka ilmenee vain torjuntojen yhteydessä. Tällaisia torjunnat puolestaan ilmenevät joko häiriökäyttäytymisenä tai henkisinä poissaoloina.

>> TAKAISIN >>